EMLAK DANIŞMANLARININ YILLARDIR ORTAK BEKLENTİSİNDE ARTIK SONA GELİNDİ

18/12/2016 15:59

 

 

Gayrimenkul sektöründeki olası ekonomik kayıp ve kaçakların önlenmesi, emlak Danışmanları ve emlak Danışmanlığı mesleğinin hak ettiği kariyer ve unvanı kazanmasını sağlamak, hizmet kalitesinin yükseltilmesi, mağduriyetlerin yaşanmaması, vatandaşlarımızın ve meslek mensuplarımızın dünyada ki örneklerine bakıldığında benzer hizmetleri en üst noktada alması düşüncesinden hareketle “Emlak Danışmanlığı Kanunu” Tasarısı taslağı hazırlanmıştır.

Bu yasanın ve çıkaçak olan Yönetmenliğin en önemli özelliği; Türkiye'de bulunan tüm Ticaret odalarımızın, Emlak meslek odalarımızın Derneklerimizin ve Federasyonumuzun ortak mutabakat ve imzası ile hazırlanmış olmasıdır.

Oda ve Derneklerimizin mutabakatı ile hazırlanan Emlak Danışmanlığı Kanun Taslağı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’a ve Başbakanımız Sayın Ahmet DAVUTOĞLU’na arz edilmiştir. Bu konuda ilgili Bakanlarımızla da görüşülerek destekleri alınmıştır.

Uzun yıllar uğraş verdiğimiz Meslek Kanunumuzun yasallaşması konusunda artık sona gelin

Yakın Zaman daYasallaşmasını beklediğimiz Öncelikle YÖNETMENLİĞİZİN ardından EMLAK DANIŞMANLIĞI YASA’sının Sektöre getirecekleri;

- Öncelikle kaçak çalışanlara “MESLEK UNVAN ve YETKİLERİNİ HAKSIZ KULLANANLARA” 50.000 TL ile başlayıp 400.000 TL’ye varan para cezası getirilerek ve yine 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile kaçaklar ortadan tamamen kaldıracaktır.

- Emlak Danışmanı; Yeminli ve Üniversite mezunu olacak

- Sektöre yeni girecek olanlara, 3 ay teorik 3 ay pratik olmak üzere 6 aylık eğitim ve staj zorunluluğu getirilecek

- Emlak Danışmanlığı lisans sınavını kazanmış olmalı ve her ofiste lisanlı bir Emlak Danışmanı bulundurma şartı aranacak

- İlgili Meslek Odalarının (Emlak Meslek Odaları-Ticaret Odaları’nın( vermiş olduğu kurs belgesine sahip olması aranacak

- Emlak Danışmanlarının mesleğini bağımsız bir bölümde ifa etmesi şartı gelecek ve ofis standardı ile teknik araç ve ekipman standardı getirilecek

- Sözleşme kullanılmasının zorunluluğu, yaptırımlı bir şekilde gelecek

- Haksız rekabetin ve yanlış tanıtım ve reklamın önüne geçilecek

- Emlak Danışmanı Mesleki sorumluluk sigortası yaptıracak ve teminat verecek

- Emlak Danışmanları Birliği (TEB) kurulacak, (Şirket veya Esnaf ) Bireysel olarak tüm lisansı Emlak Danışmanları birliğine kayıtlı olacak

- Tapu Dairelerinde Emlak Danışmanlarının müşterilerini ağırlayacakları bir hizmet Odaları olacak ve Lisanslı her Danışman Tapu işlemlerini temsilcileri adına yapmaya yetkili olacak

- Birliğin İnternet sayfasında tüm Emlak Danışmanlarının kayıt ve sicili bulunacak vatandaşa açık olacak

- Emlak Danışmanlarının rayiç bedel tespiti ve bilirkişilik alanlarında Kamu, özel kurum ve kuruluşlarındaki mevcut yetki alanları daha da genişletilecek

- Hizmet ücretleri Türkiye’nin her yerinde aynı olacak

- Meslek haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak ve ceza veya disiplin soruşturması sonucunda meslekten çıkarılmamış olmak şartı aranacak

ÖNEMLİ !

Değerli Meslektaşlarım;

Geçici Maddelerde verilen müktesep Haklara Dayalı Olarak;

Yasa İlgili odalara kayıtlı olan mevcut emlak Danışmanlarını, yani sizleri tamamen koruma altına alacak (Emlak Meslek Odaları ve Ticaret Odalarına kayıtlı olanlar) müktesep haklardan otomatikman yararlandıracaktır.

Sınavsız olarak Birlik tarafından LİSANS’ larınız verilecektir. (Öğrenim ve Staj şartı aranmayacak)

Tüm bu yeni yaptırımlar Mesleğe yeni gireceklere ve kuralsız çalışanları disiplin altına alacaktır.

Bu vesile ile Sizlere işlerinizde ve Yaşamın her alanında başarılar diliyor ALLAHA emanet

ediyorum.

Selam ve Saygılarımla

Hacı Ali TAYLAN

Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu

Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası

Yönetim Kurulu Başkanı

ALINTIDIR: http://www.temfed.org.tr/