EMLAK DANIŞMANLIĞI YASASI

18/12/2016 12:53

EMLAK DANIŞMANLARININ YILLARDIR ORTAK BEKLENTİSİ

EMLAK DANIŞMANLIĞI YASASI

Emlak Danışmanları tüm dünyada olduğu gibi, Ülkemizde de gayrimenkul sektöründe alım satım, kiralama, danışmanlık işlemlerinin en önemli ayağını oluşturmaktadır.

Emlak Danışmanları, gayrimenkul piyasasına yön verilmesi, hareket kazandırılması, vatandaşlarımızın doğru yönlendirilmesi, doğru alışveriş ve işlem yapabilmesini sağlayan, her zaman rahatlıkla ulaşarak aracılık ve danışmanlık hizmeti aldıkları meslek mensuplarıdır.

Gayrimenkul sektöründeki olası ekonomik kayıp ve kaçakların önlenmesi, emlak Danışmanları ve emlak Danışmanlığı mesleğinin hak ettiği kariyer ve unvanı kazanmasını sağlamak, hizmet kalitesinin yükseltilmesi, mağduriyetlerin yaşanmaması, vatandaşlarımızın ve meslek mensuplarımızın dünyada ki örneklerine bakıldığında benzer hizmetleri en üst noktada alması düşüncesinden hareketle“ Emlak Danışmanlığı Kanunu” Tasarısı taslağı hazırlanmıştır.

Bu yasanın en önemli özelliği Türkiye'de bulunan tüm Ticaret odalarımızın, Emlak meslek odalarımızın Derneklerimizin Federasyonumuzun ortak mutabakat ve imzası ile hazırlanmış olmasıdır.

Oda ve Derneklerimizin mutabakatı ile hazırlanan Emlak Danışmanlığı Kanun Taslağı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’A ve Başbakanımız Sayın Ahmet DAVUTOĞLU’NA arz edilmiştir. Bu konuda ilgili Bakanlarımızla da görüşülerek destekleri talep edilmiştir.

Uzun yıllar uğraş verdiğimiz Meslek Yasamızın yasallaşması yoluna bir kez daha bu kadar yaklaşılmıştır.

Bu çerçevede Yasa tasarısı taslağının yasallaşması halinde;

- Emlak Danışmanı Yeminli ve Üniversiteli olacak

- Sektöre yeni girecek olanlara 3 ay teorik 3 ay pratik olmak üzere 6 aylık eğitim ve staj zorunluluğu getirilecek

- Emlak Danışmanlığı lisans sınavını kazanmış olmalı ve her ofiste lisanlı bir Emlak Danışmanı bulundurma şartı aranacak

- İlgili Meslek Odalarının (Emlak Meslek Odaları-Ticaret Odaları)nın vermiş olduğu kurs belgesine sahip olması aranacak

- İlgili odalara kayıtlı olan mevcut emlak Danışmanları (Emlak Meslek Odaları ve Ticaret Odalarına kayıtlı olanlar) mesleki kurs sertifikaları varsa müktesep haklardan yararlanacak (Öğrenim ve Staj şartı aranmayacak)

- Emlak Danışmanlarının mesleğini bağımsız bir bölümde ifa etmesi şartı gelecek ve ofis standardı ile teknik araç ve ekipman standardı getirilecek

- Sözleşme kullanılması zorunluluğu gelecek

- Haksız rekabetin ve yanlış tanıtım ve reklamın önüne geçilecek

- Emlak Danışmanı Mesleki sorumluluk sigortası yaptıracak ve teminat verecek

- Emlak Danışmanları Birliği (TEB)kurulacak, Bireysel olarak tüm Emlak Danışmanları birliğe de kayıtlı olacak

- Birliğin İnternet sayfasında tüm Emlak Danışmanlarının kayıt ve sicili bulunacak vatandaşa açık olacak.

- Emlak Danışmanlarının rayiç bedel tespiti ve bilirkişilik alanlarında Kamu,özel kurum ve kuruluşlarındaki mevcut yetki alanları daha da genişletilecek

- Hizmet ücretleri Türkiye’nin her yerinde aynı olacak

- Meslek haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak ve ceza veya disiplin soruşturması sonucunda meslekten çıkarılmamış olmak şartı aranacak

- Sektördeki en büyük sıkıntı olan ayakçılar ve kaçaklar ayıklanarak ciddi yaptırımlar ve cezalar getirilecek

Beklentimiz ve umudumuzun camiamızın ve tüm meslek kuruluşlarımızın bu taslağa sahip çıkmaları ve enerjilerini bu yönde harcamaları olacaktır.

Hacı Ali TAYLAN

Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu

Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası

Yönetim Kurulu Başkanı

ALINTIDIR: http://www.temfed.org.tr/